Pasterizace: Jak tento proces prodlužuje trvanlivost potravin

Pasterizace

Co je pasterizace a jaký je její účel?

Pasterizace je proces tepelné úpravy potravin s cílem zničit mikroorganismy, které by mohly způsobit zkázu potraviny nebo ohrozit zdraví spotřebitele. Tento postup spočívá v krátkodobém zahřátí potraviny na určitou teplotu (nejčastěji kolem 72 °C) a následném rychlém ochlazení. Díky pasterizaci se prodlužuje trvanlivost potravin a zabraňuje se rychlému šíření patogenních mikroorganismů, což přispívá k bezpečnosti potravinových výrobků.

Historie pasterizace a vývoj této technologie.

Historie pasterizace sahá až do 19. století, kdy francouzský vědec Louis Pasteur vyvinul tento proces jako metodu zabraňující zkáze mléka. Původně se pasterizovalo hlavně mléko, ale postupem času se technologie rozšířila i na další potraviny. V průběhu let byly zdokonaleny metody pasterizace a vznikly různé varianty, jako je například ústřední pasterizace nebo ohřev přímým nárazem páry. Díky technologickému pokroku se dnes pasterizuje široká škála potravin s cílem prodloužit jejich trvanlivost a zlepšit bezpečnost pro spotřebitele.

Jak probíhá proces pasterizace potravin?

Proces pasterizace potravin spočívá v ohřátí potraviny na určitou teplotu po dobu stanovenou podle druhu potraviny a následném rychlém ochlazení. Tento postup zabraňuje množení mikroorganismů, které mohou způsobit zkázu potraviny nebo ohrozit zdraví spotřebitele. Pasterizace se často provádí pomocí technologií jako je ohřev vodní lázně nebo průchod potraviny horkým vzduchem. Důležitým faktorem je správné nastavení teploty a času působení, aby byla zajištěna účinnost procesu a zachování nutriční hodnoty potraviny.

Rozdíl mezi pasterizací a sterilizací potravin.

Rozdíl mezi pasterizací a sterilizací potravin spočívá především v intenzitě tepelného zpracování. Při pasterizaci jsou potraviny zahřívány na teplotu kolem 60-100 °C po určitou dobu, obvykle několik sekund až minut, což má za cíl eliminovat patogenní mikroorganismy, ale zachovat co nejvíce živin a chuť potraviny. Naopak sterilizace je proces, při kterém jsou potraviny vystaveny vyšším teplotám (nad 100 °C) po delší dobu, často i hodiny. Tento proces zcela eliminuje veškeré mikroorganismy v potravinách, čímž se prodlužuje trvanlivost, avšak může ovlivnit i chuť a nutriční hodnotu potraviny.

Bezpečnost potravin a důležitost pasterizace.

Bezpečnost potravin je klíčovým hlediskem v potravinářském průmyslu. Pasterizace hraje důležitou roli při eliminaci škodlivých mikroorganismů, jako jsou bakterie či plísně, které mohou způsobit otravu potravinami. Tím, že potraviny podstoupí proces pasterizace, se prodlužuje jejich trvanlivost a minimalizuje riziko infekce. Díky pasterizaci mohou být potraviny bezpečně skladovány a distribuovány do obchodů po delší dobu, což přispívá k ochraně spotřebitelů před možnými nebezpečnými mikroorganismy.

Jak poznat pasterizované potraviny a jak je správně skladovat.

Pasterizované potraviny lze poznat podle označení na obalu, kde je uvedeno, že byly pasterizovány. Často se setkáme s termínem "pasterizované" nebo "pasterizace". Tyto potraviny je důležité skladovat v chladu a temnu, aby nedošlo k narušení procesu pasterizace. Doporučuje se dodržovat doporučenou dobu skladování a spotřebovat potraviny do data minimální trvanlivosti. Při skladování je také důležité dbát na správnou teplotu a zabránit přehřátí či zamrznutí produktu.

Nové trendy v oblasti pasterizace potravin a ekologické hledisko.

Nové trendy v oblasti pasterizace potravin se zaměřují na minimalizaci tepelného zpracování, aby se zachovaly co nejvíce živiny a chuť potravin. Technologie jako nízkoteplotní pasterizace či pasterizace za účelem uchování organoleptických vlastností potravin získávají na popularitě. Z ekologického hlediska se upřednostňují metody s nižším energetickým vlivem a snahou o co nejmenší produkci odpadů. Tímto směrem se ubírají i inovativní balicí materiály, které minimalizují negativní dopady na životní prostředí.

Publikováno: 30. 05. 2024

Kategorie: potraviny

Autor: Janušíková Karolína

Tagy: pasterizace | proces ohřevu potravin